30.06.09 г.

on

Хищните риби, които гонят плячката си в океана, действат подобно на хората в супермаркета

Онзи, който иска да си купи определен продукт в голям магазин за хранителни стоки, без да знае къде точно да го намери, прилага определена стратегия. Вместо да ходи от рафт на рафт и да търси например мляко на всички възможни места, купувачът целенасочено се оглежда за хладилния отдел, където най-вероятно ще намери търсения продукт.
Подобни фази на търсене, състоящи се от малък брой продължителни преходи и многобройни кратки и интензивни ходове, са известни като "Levy Walks", наречени на френски математик Пиер Леви (1886-1971), който пръв е открил и формулирал математико-статистическия принцип на тази схема.
Изследователи около Дейвид Симс от лабораторията на британската Морска биологична асоциация в Плимът са установили, че редица морски хищници прилагат същата стратегия. След интенцивни наблюдения върхи 31 вида хищнищи като акули и пингвини било установено, че и в царството на животните "търсенето навсякъде" не е най-ефикасният метод.
Най-добрата възможност за намиране на изобилна храна в голям участък се оказва комбинацията от малък брой дълги и множество кратки отсечки. Хищниците подминават дребната риба, за да могат без спиране, след по-продължително търсене, да намерят по-големи пасажи от желаната плячка.
Треската (Gadus morhua) е хищникът, който най-добре прилага математическите принципи. Нейните пътища на търсене наподобяват най-много т.нар. Levy Walks. Гигантската акула,кожестата костенурка, магеланивият пингвин и едроокият тунец също преследват плячката си по схемата на Леви, докато пингвините по-често използват малки отсечки. Наблюденията върху една млада, дълга два метра и половина акула обаче показали, че тя прилага съвсем друга схема. Това дало основание изследователите да направят извода, че оптималната стратегия на търсене се научава в процеса на развитие.

0 коментара:

Публикуване на коментар

Благодарим за коментара! :)