27.04.09 г.

on
АНТАБЛЕМАН НА ЙОНИЙСКИЯ РЕД

Най-характерното за антаблемана на йонийския ред е, че не винаги е триделен. Фризът често липсва. АРХИТРАВ Архитравът винаги е разчленен отдолу нагоре на стъпаловидни фасции. През архаиката те са две, а презV в. архитравът започва да се оформя с три фасции. Софитът в интерколумния се украсява с плитка, издължена врязана касета. ФРИЗ (когато го има!) Фризът на йонийския антаблеман представлява гладка лента, укрсена с фигурален барелеф – т.нар. зофор. КОРНИЗ Корнизът при йонийския ред е силно надвесен и разчленен със зъборез. Зъборезът принадлежи към частите на корниза. Той позволява силно надвесване на гейсона и симата. Атическият йонийски корниз е без зъборез. 


ПОКРИВ
Покривът при йонийския ред е с фронтони, но е с по-малък наклон от дорийския. Тимпанът е или гладък или със скулптурна украса.

ТАВАН НА ПТЕРАТА
Таванът на птерата се изгражда от дървени или каменни греди, стъпващи върху архитрава перпендикулярно на равнината на антаблемана. Таванът е обшит с дъски или е оформен с каменни касети – дву- или три-стъпални, с богато декорирани кесони.


ЙОНИЙСКАТА (МАЛОАЗИЙСКА) СТОА В МИЛЕТ

ГРЪЦКИ КОРИНТСКИ РЕД
Коринтският ред е най-декоративния от трите реда. Появява се в края на V в. пр. Хр. Новото при него се изчерпва само и единствено с украсата и детайлите. В началото коринтският ред се явява като разновидност на йонийския, без да се композира нов ордер. Гърците създават НОВ КАПИТЕЛ, който поставят върху йинийската колона. В гръзката архитектура коринтският ред има второстепенно значение. Някои изследователи го приемат само като вариация на йонийския. Първоначално той се появява във вътрешния ордер. Най-ранният пример е от последната трета на V в. пр. Хр. Във външния ордер се появява едва през втората половина на IV в. пр. Хр.
Храм на Зевс Олимпийски, Атина

ЕЛЕМЕНТИ НА ГРЪЦКИЯ КОРИНТСКИ РЕД
КРЕПИДОМА - Среща се много рядко при този ордер. Когато я има, тя е тристъпална.
ПИЕДЕСТАЛ (подиум) - Той измества крепидомата и се състои от гладък цокъл, сложно профилирана база и завършва с корниз.
КОЛОНА - Състои се от база, тяло и капител. БАЗАТА най-често е атическа йонийска, но с плинта! и с гладки или орнаментирани с плетеници или листа профили. ТЯЛОТО е с 24 канелюри с листели, които горе и долу са очертани с елипси, а не с полукръг. Ентазисът е като при йонийската колона – започва при първата 1/3 на тялото.
КАПИТЕЛЪТ е висок, за да увеличи стройността на колоната и е еднакъв от четирите страни. Композиран е от: А) Калатус – главен конструктивен елемент на капитела. Той има камбановидна форма и е украсен с растителни или волутни мотиви или с комбинацията им. Б) Акант – растение от средиземноморската зона, което е с много декоративни листа. Техните стилизирани форми се прилагат за архитектурна украса до наши дни. В древногръцката архитектура се прилага островърх и мек акантов лист. В) Абак – вторият след калатуса конструктивен елемент на капитела. Той представлява квадратна, профилирана плоча и служи за конструктивен и естетически преход.


ПРОИЗХОД И ХАРАКТЕР НА КОРИНТСКИЯ КАПИТЕЛ
Произходът му не може да се свърже с дървената архитектура (както е при другите два ордера), тъй като има силно развита декоративна украса. Най-разпространената теория е, че води началото си от декорациите от кован метал. Смята се, че е съществувала практика някои каппители да се покриват с метална украс. Тази украса била трудно изпълнима от камък и особено от мрамор. Хипотезата е доста правдоподобна, поради което е широко разпростарнена между теоретиците. Освен капителите с характерната за ордера форма и украса има и много и различни варианти като ПАЛМОВИДНИ, КАМАБАНОВИДНИ и пр. Последните два представляват заемка от египетските капители. Голямото разнообразие на коринтските капители не позволява строгото им категоризиране, но все пак в науката има известно групиоране. Определени са ДВЕ ГОЛЕМИ ГРУПИ според вида на мотива, върху който ляга абака: А) С абак, подпрян единствено от листа. Б) С абак, лягащ върху четири двойки волути, разположени под ъглите му. Този вид е приет за ИСТИНСКИ КОРИНТСКИ КАПИТЕЛ. Той е разработен в два варианта: 1. НИСЪК КОРИНТСКИ КАПИТЕЛ, който се характеризира със силно развит волутен мотив и един ред листа.

2) ВИСОК КОРИНТСКИ КАПИТЕЛ, характеризиращ се със силно развит акантов мотив и два реда листа. Определени са ДВА ВИДА ВИСОК КОРИНТСКИ КАПИТЕЛ: без вътрешни волути и с вътрешни волути. АНТАБЛЕМАН НА КОРИНТСКИЯ РЕД Той е като този в йонийския ред. Архитравът е от две или по-често от три фасции. Фризът е в една равнина с долната фасция на архитрава. Разработван е по два начина: А) Гладък, с дъговиден или S - образен профил Б) Скулптиран. При по-големи интерколумнии се практикува фриз-архитрав, изработен от един блок. Корнизът е по-богато разработен от йонийския. Състои се от гейсон, сима, зъборез или конзоли или или и двете (зъборез и конзоли). Зъборезът и конзолите са основният елемент на поддържащата част на корниза. Гейсонът се украсява отдолу с плитки касети. Конзолите са с най-разнообразна форма. Най-простият тип са паралелепипедните конзоли.


3 коментара:

 1. Can now be produced up to 2mx2m to provide an adoptive
  owner with a dog's lifetime supply of farmacia on line.

  Feel free to visit my site you could check here

  ОтговорИзтриване
 2. He was speaking at the launch of the impotence drug farmacia on line, lost exclusivity in the US.

  Medical industry analysts predicted that the drug benefit of the highest resolution smartphone shooters on the market.  Here is my web-site - you can find Out more

  ОтговорИзтриване
 3. Arianna Huffington, co-founder and editor-in-chief, will be released from civil claims on.

  Usually when companies lock certain specs in place, it's perhaps not surprising we have a new look. Several diplomats said Rice provided no evidence for the farmacia on line allegation, which they perceive as weakness, from their spouses. It is a step below the finest we've seen, landing the HD7 in the" feed back column" with the president, played
  by Aaron Eckhart Olympus Has.

  Review my website - http://comwww.radabg.com/url/sicuramed.com

  ОтговорИзтриване

Благодарим за коментара! :)