6.08.09 г.

on
Уретична кома - при остра и по-често при хронична бъбречна недостатъчност. Специфичен дъх на амоняк от устата, суха кожа, евентуално трицевидно залющена, липсва огнищна неврологична симптоматика.
Диабетична кома - при захарен диабет, изявяващ се чрез диабетната кома или при нелекуван диабет. Дъх на ацетон от устата, шумно учестено ацидотично дишане, зачервено, тургесцендно лице, високи стойности на кръвна захар, високостепенна метаболитна ацидоца, ацетонови тела в урината. Липсват неврологични огнищни симптоми.
Хипогликемична кома - при предозиране на антидиабетни средства на фона на захарен диабет, отравяне с антидиабетни лекарствени препарати, алкохолно отравяне и др. Ниски стойности на кръвна захар, бледа и изпотена студена кожа. Липсва огнищна неврологична симптоматика.
Тиреотоксична кома - зачервена кожа на лицето, суха кожа и лигавици, подчертана тахикардия - 100 и повече в минута. Липсва неврологична огнищна симптоматика.
Екзотоксична кома - остри отравяния с церебротоксични мезикаментозни и други екзогенни церебротоксични отрови. Коматозното състояние, което може да премине в градация от токсична сънливост, токсичен сопор до кома с нарушение или не на дихателните фунции; сърдечно-съдовата дейност протича без налична неврологична огнищна симптоматика.
Травматична кома - черепно-мозъчна травма или друга локализация на травмата със загуба на кръв и съответно индиректна мозъчна хипоксия. Латерализация или не на неврологичната симптноматика с патологични сухожилни рефлекси.
Хепатална кома - израз на хепатоенцефалната недостатъчност при: остри отравяния с диворастящи гъби, съдържащи високотоксичните фалоидни гъбни токсини (предимно от рода Амината фалоидес), фалогенирани въглеводороди (тетрахлорметан), органични разтворител, алкохоли и др. Клинически прояви на остро или изострено чернодробно увраждане с високи стойности на трасаминази, серумен билирубин ( може да е в приемливи стойности), лектатдихидрогеназа, високи стойности на амоняк в кръвта.
Основното при този вид кома е повишеното съдържание на амоняк - хиперамониемията, която стои в основата на хепатоенцефалната недостатъчност - нарушена е и дезинтоксикиращата функция на черния дроб.

Д-р Иван Маринов, Клиника по Токсикология, МБАЛСМ "Пирогов"

0 коментара:

Публикуване на коментар

Благодарим за коментара! :)