24.08.09 г.

on

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Остеопорозата е заболяване, характеризиращо се с намаляване на масата на костното вещество и влошаване на микроархитектурата на костната тъкан, които водят до повишена костна чупливост и последващ риск от фрактури.
Различават се следните варианти на клинично изявената остеопороза:
1.Първична остеопороза:
 • постменопаузна (тип I)
 • сенилна (тип II)
2.Идиопатична остеопороза (ювенилна и при възрастни).
3.Вторична остеопороза:
 • при други основни заболявания - ендокринни, стомашно-чревни, ревматични, бъбречни и др.
 • при лечение с някои медикаменти - кортикостероиди, хепарин, хормони на щитовидната жлеза, антиепилептични средства и др.
4.Локализирана остеопороза (алгодистрофия).

КЛИНИЧНА КАРТИНА

 • Болка в най-силно засегнатите кости. Обикновено тя се явява първо в долния гръден и горния поясен отдел на гръбнака, когато в съответните прешлени се развиват първите микрофрактури на костни гредички (трабекули). Болката се усилва при стоене прав, при движение, физическа работа и т.н. Обикновено се успокоява в легнало положение. Може да се явят едностранни или двустранни радикуларни болки, ирадиращи по хода на междуребрията. Натискът върху гръбнака, гръдната кост, ребрата, тибията и др. води до изразена болка.
 • Най-характерната клинична последица от остеопорозата са фрактурите. При възникнала фрактура клиничната картина се владее от нейните симптоми. Честотата на фрактурите нараства прогресивно с напредване на възрастта.
Най-често компресионните фрактури се получават на нивото на 7-и, 8-и и 12-и гръден и 1-ви и 2-ри поясен прешлен. Характерните компресионни деформации на телата на прешлените са клиновидната, биконкавната и симетричната трансверзална.
Най-остро изразена и с най-тежки последици е фрактурата в областта на тазобедрената става. Тя се получава най-често след падане. Съпроводена е с изразена болка и налага хоспитализация на болния.
Фрактурата в дисталната част на лъчевата кост рядко налага хоспитализация. След съответната репозиция ръката остава в гипс 4-6 седмици.

ЛЕЧЕНИЕ

1.Режим
Физическото натоварване е стимул за изграждане и поддържане на костния скелет. Препоръчват се туризъм, пешеходство, градинска работа, както и някои спортове - тенис, гимнастика и др.
Храненето трябва да осигурява достатъчно внос на калций в организма. Най-богати на калций са млечните продукти, някои риби, ядки, плодове, зеленчуци и др. За костното изграждане е необходим и витамин Д. Част от него се доставя с храната, останалата част се образува в кожата при излагане на слънце. Богато на витамин Д е рибеното масло. Трябва да се избягва консумацията на алкохол и много каже и да се преустанови тютюнопушенето.
2.Медикаменти
Извършва се със следните медикаменти:
 • Естрогени, прогестини. За профилактика на постменопаузната остеопороза средство на избор е хормоналната заместителна терапия с естрогени. Тя води до спиране на костната загуба. Продължително лечение с естрогени увеличава риска от ендометриална хиперплазия и неоплазия. Този риск значително намалява при комбинирано лечение с естрогени/прогестини при жени с интактен утерус. Приложението на естрогени във висока доза може да повиши риска от карцином на млечните жлези, от тромбоемболични усложнения и заболяване на жлъчния мехур.Преди започване на хормонална заместителна терапия всяка жена трябва да бъде изследвана гинекологично, включително и с цитонамазки. В хода на лечението поне веднъж годишно е необходим гинекологичен преглед по преценка - ендометриална биопсия и мамография. Препарати: Estradioli valeras и други по 1 драже дневно.
 • Калцитонини. Те намират най-широко приложение в клиничната практика под наименованието Miacalcic. Биологичната му активност се измерва в международни единими (МЕ). Същият се предлага в няколко лекарствени форми: Miacalcic - ампули от 50 и 100 МЕ и Miacalcic - назален шпрей (14 еднократни дози от 50 и 100 МЕ). При начална остеопороза се препоръчва назначаването на 50-100 МЕ Miacalcic дневно или през ден, приложен подкожно или мускулно в продължение на 1 месец, след което лечението да продължи с назален шпрей в доза 50-100 МЕ през ден за период от два месеца. След три месеца курсът се повтаря. Лечението продължава 3-5 години. При напреднала остеопороза с компресионни фрактури на прешлени и изразена гръбна болка се препоръчва приложението на 100 МЕ Miacalcic подкожно (i.m.) всекидневно в продължение на 14 дни и след това по 50 МЕ дневно за 1-3 месеца. След почивка от 2-3 месеца курсът се повтаря. Лечението продължава няколко години. Възможни са следните странични ефекти при приложението на Miacalcic: гадене, повръщане, замайване, зачервяване на лицето, затопляне. В повечето случаи те не налагат прекъсването на лечението. При назално приложение може да се получи ринит или ринорея.
 • Бифосфонати. Те са аналози на неорганичния пирофосфат. Инфибрират остеокластно медиираната костна резорбция. В клиничната практика у нас намира приложение Clodronic acid. Представлява селективен инфибитор на костната резорбция. При продължително приложение спира остеопоротичната загуба на кост и редуцира риска от ретребрални и невертебрални фрактури. Препаратът се предписва всекидневно (1 табл.) в продължение на 2-3 години. Приема се след ставане от сън с пълна чаша вода, 30 мин преди приемане на храна, лекарство или някаква напитка. Болният не трябва да ляга 30 мин след вземане на медикамента. Необходимо е да се осигурява и досаттъчен внос на калций при тези болни. Както и другите бифосфонати, може да причини локално дразнене на лигавицата в горния отдел на стомашно-чревния тракт.
 • Калций. При болните с остеопороза е необходим внос на около 1500 mg калций дневно. Това става чрез приемане на храни, богати на калций, както и чрез прилагането на калциеви препарати.
 • Витамин D. Метаболитите на Витамин D играят важна роля в регулирането на калциевия метаболизъм. Дневната нужда от този витамин е 200-400 МЕ. Той се прилага в комбинация с други антиостеопоротични медикаменти. При болните с остеопороза се прилага Витамин D2 в доза 5 капки два пъти седмично. Широко се използва и препаратът Calcitriol.
 • Флуориди. Днес се предпочита новата генерация фруоридни препарати - монофлуорофосфатите. С тях до голяма степен се избягват посочените странични явления и особено стомашно-чревните.Приложение намира препаратът Calcii gliceropgoshas - таблетки за дъвчене, които съдържат 5 мг флуорни йони и 150 мг калциеви йони. Назначава се в доза 3 пъти по 1-2 табл. дневно.
 • Анаболни стероиди. Те представляват синтетични деривати на естествените андрогени. Приема се, че повлияват пролиферацията на остеобластите и пордукцията на осетокалцин. Клинично приложение намира препаратът Nandrolone decaboate. Прилага се в доза 50 мг мускулно през 3 седмици.

Проф. Йордан Шейтанов, дн
Сп. Българска медицинска практика

0 коментара:

Публикуване на коментар

Благодарим за коментара! :)