28.07.09 г.

on
Изкуството да живеем пълноценно - Изучаваме ли го някъде?

Нито в училище, нито в университетите, някой ни запознава с този толкова важен житейски проблем. От кого и от какво зависи нашето щастие и благополучие? Това е основният въпрос на който трябва да дадем отговор. И този отговор е много прост. Той е от нас самите. Но както е известно всички лесни неща се изпълняват трудно.
Философията за личния успех предполага като първа стъпка изучаването и опознаването на характера на самия себе си.
Според Пол Тимати -хората, които имат ясно чувство за цел, знаят на къде искат да вървят в живота и как да стигнат до там. Пътуват непоколебимо към целта си почти до хоризонта.
Много хора сменят партньора си, работата си, страната вместо да разберат, че единствената промяна, която си струва, трябва да започне от тях самите.
Всички ние притежаваме определени черти на характера си .Това е нашият инструментариум за справяне с непрекъснато променящия се свят. Ето защо трябва да познаваме себе си, характера си. Трябва да знаем кои са чертите в характера ,които отличават успяващите от неуспяващите хора. Успяващите личности умеят да използват своите способности и природни дадености. Те правят всичко по силите си в областта в която са се насочили.
Всяка личност се ражда с определена умствена, емоционална и физическа даденост. Но тази космическа даденост под влияние на външната среда, наблюденията , опита и учението се развива и усъвършенства.
Въпросите на който следва да си отговорим са:
Кой съм аз?
Какъв съм?
Какво искам от живота?
Кои са моите приоритети?
Какво да направя за да ги постигна?
Прецизният и точен отговор на тези въпроси може да стане основа за един щастлив, хармоничен и успешен живот. Много важно качество , което е необходимо да развием в себе си е вярната самооценка.
Но от какво се определя самооценката?

Самооценката се определя от вярата в себе си и е мерило за това до каква степен се приемаме такива каквито сме.
Успяващите хора притежават в по голяма или по малка степен следните качества :
• Уверени са в своите способности да намират решение на проблемите.
• Силно вярват в определени ценности и принципи. Готови са да ги устояват, но ако се наложи и да ги променят.
• Не си губят времето да страдат за минали грешки, да се занимават с клюки и глупави забавления и гледане на сапунени сериали.
• Гледат на пораженията и провалите като на възможност да се учат и израстват.
• Чувстват се равни с другите независимо от социалното положение , способности или култура.
• Виждат доброто в другите и са съпричастни към техните нужди.
• Вярват, че имат много възможности за избор и винаги се възползват от тях.
• Действат по своя инициатива, за да постигнат желаните промени.
• Влагат своите знания, опит и интуиция при решаването на всички житейски ситуации.
• Не разчитат на късмета, а на своите умствени и физически способности и затова и късметът е при тях.
• Умеят да приемат похвалите и позитивната критика без фалшива скромност.
Неуспяващите хора, които нямат адекватна самооценка , притежават следните характеристики:
• Остават финансово зависими от другите.
• Страшно се интересуват от несъществените неща в живота.
• Искат другите да се променят, но не и те.
• Не поемат отговорността за себе си
• Имат безотговорно поведение към другите.
• Трудно контактуват с хора.
• Лесно стават жертва на лоши съветници.
• Не приемат критиката като градивна, а като оскърбление.
• Безцелно пропиляват времето и възможностите си.
• При най малкото съпротивление се отказват от започнатото.
• Злоупотребяват с храна, наркотици и алкохол.
• Нямат цел и посока в живота
• Не организират времето и живота си.
• Разчитат на късмета си и оправдават неуспехите си с него.
• Не са активни и бездействието ги депресира.
• Нямат реална самооценка за себе си.
• Не познават възможностите си и не ги използват.
• Нямат желание и воля за постигане на успех .

Едно от най трудните и най вълнуващите преживяване е изучаването на собствения живот и определянето на собствените ценности и приоритети. Това е изключително важно и изисква да му се отдели достатъчно време. Анализирането на собственото аз и определянето на личните ценности изисква отделянето на 7 до 8 часа. Всеки човек има собствени ценности и той трябва да ги опише и да ги съблюдава в живота си. Ето как Бенджамин Франклин , определя своите ценности. Той си задава следния въпрос: Кои са най важните приоритети в живота ми?
Така той описва следните приоритети
Въздържание. Да не ям като обезумял и да не препивам до забрава.
Мълчание. Да говоря само онова, което може да е от полза за другите и за мен, да избягвам безсмислените разговори.
Ред. Да намеря на всяко нещо мястото му и време за всяка част от дейността си.
Решителност
. Решително върша онова , което трябва да свърша без отлагане това, което съм решил.
Пестеливост. Да не правя разходи, освен за доброто на другите или на себе си, т.е. да не пропилявам нищо.
Трудолюбие. Да не губя времето си, винаги да съм погълнат от нещо полезно, да се откажа от всички ненужни действия
Искреност. Да не използвам зловредни хитрини, да мисля невинно и справедливо и да говоря по същия начин.
Справедливост. Да не причинявам вреда никому с обиди или като го лиша от придобивките , които му се полагат.
Умереност. Да избягвам крайностите, да сдържам недоволството си от обиди
Чистоплътност. Да проявявам нетърпимост към всякаква нечистоплътност физическа и морална, на тялото, дрехите и жилището си.
Добродетелност
. Да не изпадам в полово излишество, освен по здравословни причини и за продължаване на поколението си, никога от безделие и суета и като уронвам собствена репутация и репутацията на другите.
По мнението на негов приятел добавя към изискванията към себе си и
Смирението. Да подражавам на Христос и Сократ.
Разделил живота си на цикли от 13 седмици и през всяка една съсредоточавал съзнанието си върху една от горните добродетели .
Франклин направил усилие да живее съобразно приетите ценности.
Но кой е Франклин? Ще припомним на тези които знаят и ще запознаем накратко тези които не знаят , че Франклин е американски мислител и общественик, учен енциклопедист, роден през далечната 1706. Признал обективността на съществуването на природата и нейните закони, развил тезата за неунищожимостта и несътворимостта на материята. Получил световно признание с откриването на електрическия характер на гръмотевицата и в борбата с религиозното суеверие.
Тук възниква фундаменталния въпрос- може ли човек де постигне съвършенство?
Ето как отговаря Франклин.
В мемоарите си той пише –“ Като цяло, въпреки че не можах да постигна съвършенството, към което се стремях и от което останах твърде далеч, успях да се почувствам много по добър и щастлив човек, отколкото ако въобще не се бях опитвал.”
Кое е най вълнуващото преживяване?
Изучаването и анализирането на собствения живот , се оказва, най вълнуващото и полезно преживяване на човека. Уважаеми читатели не се лишавайте от това прекрасно и извисяващо личността изживяване. То започва от определяне на собствените вътрешни ценности, това е първата стъпка и втората стъпка е да се живее според тях, да се превърнат в навик, нашия спътник в живота и най добър приятел, който непрекъснато трябва да ни придружава и никога да не го изпускаме от очи.
Необходимо е единство между това, което правим и това , което най много ценим. Всеки от нас е уникален. Има свои вътрешни ценности, които определят неговата същност и са неговото ръководно начало в живота . Няма щастлив човек, който изпълнява чужди цели, които не съответстват на неговите приоритети. По тази причина много често възникват конфликти между родители и деца. Приоритетите на децата не съответстват на приоритетите на родителите. Родителите трябва да знаят, успехът в живота спохожда само тези, който остават верни на своята уникалност. И да оставят своите деца да следват своята вътрешна същност. Ето защо те трябва да ги познават. Необходимо е да познаваме своята уникалност и уникалността на децата си и близките си. Това може да ни подготви за пълноценен, хармоничен и щастлив живот. Тогава се заслужава труда и времето за да бъде изучено.
Тук възниква въпросът- Каква е практическата полза от изучаването на собствената си вътрешна същност и уникалност? Основно ползата се изразява в следните направления:
• Избор на професия, бизнес и място на живот, съответстващи на вътрешната същност на личността.
• Намиране на подходящ партньор в живота.
• Правилно възпитание на децата си.
• Правилна политическа и обществена ориентация.
• Познаване на собствената вътрешната същност помага да си спестим много разочарование и неприятности и да организираме и изживеем по пълноценно живота си.
От всичко казано до тук следва да си вземете лист и химикал и в следващите няколко часа да изучите и анализирате вашата вътрешна същност и вашите ръководни ценности.
А как ще стане това? - като изпълните трите стъпки и си задавате следните въпроси:
Кои са моите ръководни ценности по отношение на ?
• Здравето, болести, медицина
• Външен вид ,облекло ,мода
• Морал- Семейство, родители, деца, брак любов, ревност, изневяра, вярност, разврат, измама, постоянство, развод.
• Поведение-маниери,обноски, приветливост, деликатност, тактичност, вежливост, учтивост, грубост, уважение, гняв, ярост.
• Морални качества-сила, воля, дързост, мъжество, достойнство, доблест, самоувереност, решителност, търпение, упоритост, постоянство, страх, слабост, малодушие, колебливост.

• Щастие, нещастие, страдание, скръб,чувствителност.
• Дейност-Труд, безделие, мързел, скука, почивка.
• Желания, стремежи ,амбиции, мечти, успехи, неуспехи, загуби, ентусиазъм,вяра.
• Собственост, богатство, печалба, кражба, пари, заем, дългове, алчност, щедрост скъперничество,пестеливост ,разточителство.
• Знание , образование, любознателност.
• Език и слово , красноречие.
• Писменост ,книги, четене, информация .
• Творчество, творчески процес, дарби, способности и талант .
• Комуникация- бъбривост, мълчаливост,
• Обществена активност.
Конкретните въпроси, които могат да се задават към всяка област са индивидуални за всяка личност. Трябва да си зададем въпроса.
Кои от тях са най важни за мен?
Мога ли да изградя живота си в съгласие с тях?
Уважаеми читатели, не подценявайте лесните и на пръв поглед известни неща, отделете необходимото време, направете това пътуване във вашия живот и критично го анализирайте като изпълнете трите стъпки и определете приоритетите си. Това ще ви помогне, както вече казахме, да решите правилно много важни проблеми в ежедневието си и да изживеете един пълноценен и успешен живот.
Животът се гради въз основа на определени правила. .”Най- полезните правила се съблюдават най-малка по простата причина,че са обикновени.” П.Буаст. Всяко нарушение ,обаче, води до определени сътресение и загуби, до грешки, а грешките в живота трудно се оправят. Затова ние трябва да познаваме законите и правилата на живота и да се стремим да ги спазваме.
• Първо правило –търси вината в себе си.
• Второ правило-само ти можеш да си помогнеш и да преодолееш трудностите.
• Трето правило-обогатявай и развивай положително умствената си настройка.
• Четвърто правило мисли позитивно,защото мисълта ражда действието
• Пето правило-приемай живота с усмивка
• Шесто правило-избягвай компанията на негативно настроените ,недоволните и непрекъснато оплакващи се хора.
• Седмо правило-търси компанията и приятелството на положително мислещите, отговорни за живота си и успяващи хора и ще станеш такъв.
• Като потвърждение на това е поговорката с какъвто се събереш такъв ще станеш.

Въпроси
Познавате ли собственото си АЗ
Имате ли свои правила, които спазвате в живота?
Какви са вашите приоритети?
Какво искате от живота и какво правите, за да го постигнете?
Изпитвате ли удовлетворение от себе си когато помогнете на някой да успее в живота?
Какво е за вас даването? Чувствате ли се щастлив , когато го направите?


------------------------------------------------------------------------------------------

0 коментара:

Публикуване на коментар

Благодарим за коментара! :)