18.11.09 г.

on
Много векове хората гадаят за живота си по кафеената утайка - опитват се да видят миналото, настоящето, бъдещето. И често - о, чудо! - резултатите от гледането се оказват
пророчески. В това няма нищо удивително. Психолозите твърдят, че този начин за гадаене не е така абсурден, а напротив - много ценен: той помага да се открехне завесата, зад която са тайните на нашето подсъзнание. Има - няма половин век, откакто официалната психология призна, че в безсъзнателното е скрита информация за миналото и бъдещето на човека, за неговите потенциални възможности. За да се узнае какво се крие в подсъзнанието, се използва асоциативният метод, много успешно използван от врачки и гледачки. Този метод за анализ е използвал също така и бащата на психоанализата Зигмунд Фройд, а не по-малко известният психолог Карл Юнг даже молел своите пациенти да описват своите асоциации, извикани от буквите на кирилицата. Определена асоциация показва кръг от определени проблеми, както осъзнати, така и неосъзнати и - което е особено важно - изявява център на съсредоточаване на вниманието.

Какво е нужно за гадаене?

Най-напред ясно формулиран главен въпрос, който ви безпокои повече от всичко. Например свързан с вашите отношения в брака, с вашите финанси или пък някакво тревожно предчувствие. За да бъде гаданието успешно, нужно е вашето сериозно отношение към случващото се. Разглеждайте гаданието като магически акт, като ритуал. Ако по природа сте скептик, наложете си да се отнесете към това "мероприятие" като към посещение при психоаналитик.

И така, съсредоточавайки се върху основния въпрос, който искате да разрешите, постоянно се вслушвайте във вътрешния си глас. Вземете неголяма кафеена чашка с полусферична форма и се заемете непосредствено с кафето. Колкото е по-ситно смляно, толкова по-добре. Затова използвайте ръчна мелничка. Смелете кафе само за една чашка. Добавете захар според вкуса си. Оставете напитката да си "почине" 3-4 минути, а през това време постойте в пълна тишина, мислейки как утайката ще ви разкрие бъдещето. И помнете, че днешното пиене на кафе е част от ритуала и е много по-различно от изгълтването на чаша от горещата течност сутрин. Осъзнавайки цялата важност на това, което правите, изпийте спокойно кафето, оставяйки полутечната утайка на дъното.

подготовка за гадаенето С бързо движение на ръката захлупете чашката върху чинийката и я оставете в това положение 5 минути. След това я върнете в изходно положение, но не я оставяйте върху чинийката, а върху масата. Сега вземете чинийката и започнете бавно да я въртите по посока на часовниковата стрелка така, че там, където се е стекла първата капка от утайката, да се стече и последната.

ГАДАЕНЕ


Настоящият момент от живота ви се характеризира със символа, образуван на дъното, в самия център на кафеената чашка. Ако не можете да уподобите фигурата или рисунъка, започнете бавно да връщате чашката обратно на часовниковата стрелка дотогава, докато не се появи по-отчетлива фигура. Например в центъра на чашката може да видите орел. Най-главното е правилно да интерпретирате този символ: не се бойте да съчинявате, постепенно в главата ви ще започнат да идват верните трактовки. Какво може да означава орелът? Самоотверженост, сила, власт, непоколебимост, твърдост, борба. Вашите интерпретации на този символ зависят от вашата интуиция, от предпоставения важен за вас въпрос, от живота ви. Да предположим, че имате властен мъж, поради което символът на орела може да отнесете именно към него. Тогава кафеената утайка показва, че всичко определя именно мъжът ви, че всички карти са в неговите ръце, а вие сте безсилна. Ако сред вашите близки няма такъв човек, когото да свържете с образа на орела, тогава може да приемете смисъла на тази фигура за себе си. Това значи, че в тази ситуация сте се озовали поради вашето собствено самолюбие, властност.

Да предположим, че сте видели не орел, а заек или мишка. Ако може да отнесете тези символи към вашия близък, то това означава, че сте на това дередже благодарение на неговата нерешителност, пасивност, а понякога и глупост или неспособност да се промени към по-добро. Но ако такъв човек няма, отново приемете символа за своя сметка.

Истина е, че понякога образите са двоични. Например стълбата може да означава както възход, така и падение. В такива случаи трябва внимателно да се вгледате - надолу или нагоре е движението ви в живота. Така постъпвайте и при други символи.

За да направите правилна интерпретация на символите в чашката, т.е. правилно да разкажете за бъдещето, трябва добре да се ориентирате в миналото. Образите в чинийката ще ви покажат тези моменти от живота, които са били ключови или имат значение и до ден-днешен. Основни в дадения случай се явяват тези символи, които веднага се набиват на очи.

На чинийката по правило има по-малко символи отколкото в чашката, поради което главна роля играе "разшифроването на информацията" в чашката. Бъдещето се разкрива на периферията на дъното и по стените й. Периферия е всичко онова, което е извън централния знак на дъното.

След като сте намерили отговора на главния въпрос - а това ви е показал знакът в центъра на дъното, трябва да разберете какво да се прави нататък. Вдигнете поглед нагоре. Фигурата, разположена редом с централната, крие отговора на този въпрос. Например вие сте видели нож. Не бързайте да се плашите: ножът може да е символ, "прерязващ" миналото. Възможно е за вас да е по-близка друга трактовка: ножът да означава активна борба за вашето бъдеще. Освен това ножът може да означава прекратяване на застоя.

По правило по периферията на чашката има повече символи, отколкото в центъра й. По тази причина там трябва да видите не по-малко от пет символа, за да е ясна общата картина на бъдещето. Да предположим, че сте видели роза. Този символ безпогрешно може да тълкувате като предстояща голяма любов. Ако не ви е съвсем ясно как да тълкувате образа, не се отказвайте от него - потърсете наблизо още някакви символи, които ще ви помогнат да разшифровате непонятното. Често се появяват образи на животни (вълк, лисица, заек, кокошка), които може лесно да разтълкувате с помощта на детските приказки.

Сега да поговорим за цифрите. Пред вас стои нелека задача: трябва да търсите не само картинки, но и рисунки на цифри освен в тяхното образно изписване. Три точки например означават тройка, две чертички - двойка, и т.н.

  • единицата е един от централните образи, тъй като се явява прародителка на всички цифри. Единицата е точка на отблъскване, символ на началото на някакъв процес (какъв именно, може да отгатнете по съседните образи). Например, ако редом с единицата видите бебе, това може да предвещава скорошна бременност.
  • двойката е вечната борба на противоположностите, но в същото време символ на съюза, на съпружеството. Това число е нееднозначно, то може да символизира вечния порив към съвършенство, което води до постоянно напрежение, конфликти. Тя е също символ на борба дотогава, докато не бъде постигната относителна хармония. Например сте видели образа на куче - символ на верния другар. Двойка и куче следва да разбирате като помощ от приятели, които ще ви помогнат да постигнете хармония, т.е. ще отстраняват пречките по пътя ви.
  • тройката е хармонично число, родено в процес на борба. Но тройката все още не говори за осъществяване на желанията. Тя означава, че вече сте "забъркали кашата" и е настъпил моментът на активни действия за довършване на започнатото. При съседни неблагоприятни символи тройката може да се тълкува като грижи, суетене и т.н.
  • четворката е едно от най-хубавите числа. Четворката говори за това, че може да получите желаното, определени резултати, тъй като четворката символизира раждането на формата. Четворката може да се тълкува и като конкретни жизнени планове, които могат за жалост да се разминат с вашите възможности. Ако успеете да намерите образ на самолет - символ на пътешествия, то четворката ще придаде на този образ регулярност, систематичност. При наличието на някакви неблагоприятни символи, например зла мутра или дявол, съчетанието на самолета и четворката ще означава, че вашите планове, свързани с пътуване, ще се нарушават постоянно.
  • петицата е по-малко удачно число в сравнение с четворката, тъй като говори за неудовлетвореност от постигнатото. Тя също е символ на творческо търсене. Може да тълкувате това число като символ на нестабилност, търсене, но на базата на нещо вече постигнато. Сърце или роза редом с петица означават разочарование в любовта, съвместен живот по инерция.
  • шестицата е изключително благоприятна цифра, говори за пълно удовлетворение от постигнатото. Шест е 3 + 3, отражение на земното и небесното, обикновеното и възвишеното. Прекрасно е, ако редом с шестица вие видите роза: ще има любов, дадена свише, брак, сключен пред хората и пред Бог.
  • седмицата има в гадаенето най-благоприятно влияние, тъй като означава успех на всички нива. Тя може да неутрализира отрицателните символи в която и да е част от кафеената утайка. Образ на свиня например има отрицателен аспект, но седмица около него го неутрализира.
  • осмицата има нееднозначно "звучене" в гаданията. 4+4 само по себе си е благоприятно. Обаче може да означава и това, че сте се примирили с постигнатото или че ви очаква крах. Да предположим, че ви интересува как да разтълкувате четворката по отношение на ножа. Знаете, че ножът означава борба, отрязване на нещо излишно. Следователно двата символа, взети заедно, могат да се разбират като безполезни скандали или неумение нещо да се доведе до край.
  • деветката има социален смисъл, духовен аспект. Говори за придобиване на блага (какви конкретно - ще подскажат останалите символи). Образът на стълба и на деветка трябва да се разбира по следния начин: ще достигнете върха на успеха. Ако редом с деветката видите и символ на пари - например $, спокойно може да разчитате, че ще ги имате.
  • десетката, видяна в утайката от кафе, е рядкост, но и смисълът й сам по себе си е уникален. Десет е съотносимо с Х - дома от хороскопа, символ на който е постигането на желаното, осъществяването на заветна мечта, прекрасна кариера и т.н. Само че това число също е нееднозначно - показва, че попадате в жизнено течение, от което не може да се отклоните нито вляво, нито вдясно. При съседство с благоприятни символи десетката означава, че даже въпреки желанието ви и волята ви житейският поток ще ви донесе желаното. В съседство с неблагоприятни символи - уви - десет означава фатална невъзможност да избегнете нещо.

Образите и символите, видени от вас, въобще не означават, че трябва да се примирите и да чакате само предсказаното да се сбъдне. Развивайте своята фантазия, тренирайте въображението си, съумейте по новому да погледнете на най-обичайните явления. Кой знае, може би именно на дъното на кафеената чашка ще намерите правилния отговор на главния въпрос в живота си?

0 коментара:

Публикуване на коментар

Благодарим за коментара! :)